Khách hàng có thể lựa chọn các hình thức thanh toán sau khi mua sắm trực tuyến tại plusssz.com.vn.

 1. Thanh toán trực tiếp COD :

COD (dịch vụ giao hàng nhận tiền):  Nhân viên vận chuyển thu tiền mặt khi giao hàng cho khác.

 2. Chuyển khoản trực tiếp vào số tài khoản Plusssz:

Thông tin chuyển khoản: 1

- Ngân hàng TMCP Hàng Hải chi nhánh Cầu Giáy

- Tên tài khoản: Chi nhánh Công ty TNHH Phân Phối Tiên Tiến

- Số tài khoản: 03301010665889

Hotline: 0352398123