KHÁCH HÀNG TRÚNG THƯỞNG CHƯƠNG TRÌNH "UỐNG PLUSSSZ VÀNG TRÚNG VÀNG SJC"

02:47 04/05/2020
KHÁCH HÀNG TRÚNG THƯỞNG CHƯƠNG TRÌNH

Khách hàng trúng thưởng thứ 65: chị Hoàng Thị Ngọc Ly (0973497191) Sơn Nga, Cẩm Khê, Phú Thọ.
Ngày 25/04/2014, Đại diện nhãn hàng Plusssz đã trao thưởng 01 viên Plusssz bằng vàng cho chị Hoàng Thị Ngọc Ly tại Nhà thuốc Tuấn Thanh - 34 TRần Phú, Tân Phú, Tân Dân, Việt Trì, Phú Thọ. Đồng thời đại diện nhãn hàng Plusssz cũng đã trao 20 tube Plusssz cho nhà thuốc Tuấn Thanh - nơi chị Ly đã mua tube Plusssz trúng thưởng

Chị Hoàng Thị Ngọc Ly - Phú Thọ nhận thưởng 01 viên Plusssz bằng vàng SJC

Khách hàng trúng thưởng thứ 64: anh Hoàng Sáng (0972571714) Thạch Sơn Lâm Thao Phú Thọ
Ngày 25/04/2014, Anh Hoàng Sáng đã may mắn tìm thấy viên Plusssz trúng vàng bên trong tube. Đại diện nhãn hàng đã có mặt để trao thưởng cho anh Sáng 01 viên Plusssz bằng vàng SJC và 20 tube Plusssz Gold cho nhà thuốc Gia Phú - nơi anh Sáng đã mua tube Plussssz trúng thưởng

Anh Hoàng Sáng - Phú Thọ nhận thưởng 01 viên Plusssz bằng vàng SJC

Khách hàng trúng thưởng thứ 63: Nguyễn Thái Phú (0905 069 299) Phú Vinh - A Lưới - TP Huế.
Ngày 29/04/2014, anh Nguyễn Thái Phú đã may mắn trúng 01 viên Plusssz bằng vàng SJC. Đại diện nhãn hàng Plusssz đã có mặt trao thưởng cho chị anh Phú 01 viên Plusssz bằng vàng SJC và 20 tube Plusssz cho nhà thuốc Mạnh Tý - nơi canh Phú đã mua tube Plusssz trúng vàng.

Khách hàng trúng thưởng thứ 63: Nguyễn Thái Phú (0905 069 299) Phú Vinh - A Lưới - TP Huế.

Hotline: 0352398123